La gestió dels polígons de la carretera de Berga de Sant Fruitós de Bages passarà a ser municipal

118

La gestió del desenvolupament dels polígons de la carretera de Berga de Sant Fruitós de Bages passarà a ser municipal. La decisió l’ha pres l’Ajuntament després de veure que la gestió de les Juntes de Compensació no ha complert amb els plans parcials del sector que es van fer fa 10 anys.

El desenvolupament dels polígons de la carretera de Berga (subsectors I i II) ha estat gestionat, fins ara, per les Juntes de Compensació des que es van aprovar els respectius plans parcials dels sector fa més d’una dècada. En aquest període de temps, no s’han finalitzat les obres previstes d’urbanització i reparcel·lació previstes en el Pla, fet que dificulta la implantació de noves activitats a la zona.
Tot i que s’han mantingut diverses reunions entre el consistori i els representants de les Juntes per tal de resoldre aquesta qüestió, no existeixen actuacions previstes ni a curt ni a mig termini. Per aquest motiu des del consistori s’ha realitzat un canvi en el model de gestió ja que es considera que el sistema actual no és operatiu ni garanteix la finalització d’execució dels sectors. Aquest canvi en el model de gestió ja es va fer amb èxit al polígon de la Serreta.