La Generalitat anuncia una prova pilot per promoure l’habitatge a pobles petits

224
Imatge del castell de Rajadell - Foto: Joan (Treball propi)
Imatge del castell de Rajadell - Foto: Joan (Treball propi)

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dimecres passat una resolució amb les condicions d’accés aprovades, en règim de concurrència pública competitiva, per a la selecció de municipis de la prova pilot del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural. D’aquesta manera, Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha iniciat el tràmit per a seleccionar els vint pobles de les vuit vegueries de Catalunya on s’implantaran les proves pilot del Programa.

L’objectiu de la prova pilot és incentivar l’execució d’obres de rehabilitació i de millora en el parc desocupat de pobles del món rural perquè s’hi instal·lin nous habitants com a primera residència. Amb aquesta mesura, es vol facilitar que les famílies puguin anar a viure en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d’habitatges en desús, i contribuir a evitar la pèrdua de població al món rural. També es vol incentivar la realització d’actuacions que reforcin l’accés a l’habitatge.

El programa, que compta amb una inversió prevista de 2 milions d’euros, s’adreça a 372 municipis de l’àmbit rural, de menys de 500 habitants i de menys de 3.000 habitants amb deu o més nuclis de població. El programa es desenvolupa en dues fases. Aquesta primera, en què se seleccionaran 20 proves pilot, i una segona, de genèrica, que es convocarà el juliol vinent i a la qual es podran acollir la resta de poblacions.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de febrer del 2021. Els pobles seleccionats obtindran una subvenció directa, que es realitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la població seleccionada per a la prova pilot.