L’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya instal·la dues estacions de mesura de paràmetres ambientals a les vinyes del Bages. Les dades obtingudes serviran per analitzar els canvis en el sòl i el clima.

La col·laboració amb els tècnics de la DO ha permès seleccionar ubicacions representatives tant de l’orografia, com dels sòls de la zona. S’han instal·lat dues estacions, a la Torre Lluvià de Manresa, on es du a terme un projecte de recuperació de varietats autòctones, i en una vinya d’Aguilar de Segarra.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte, “la Xarxa de Mesura de paràmetres físics dels Sòls de Catalunya”, que analitza paràmetres ambientals a diferents zones vitivinícoles del país.

El seu objectiu és enregistrar i proveir dades en continu de la mesura de la temperatura i humitat del sòl a diferents profunditats. Les dades recollides per aquests sensors són de gran utilitat i tenen diverses aplicacions.

Els agricultors també troben aquestes dades molt valuoses per conèixer les condicions ambientals, temperatura i humitat del sòl a diferents profunditats, evolució de la reserva d’aigua disponible al sòl i l’esforç que han de fer les plantes per aconseguir-la.