La Diputació fa inventari dels cementiris municipals de Balsareny i Gaià

104

La Diputació de Barcelona ha efectuat l’inventari dels cementiris municipals de Balsareny i Gaià com a eina de suport per gestionar aquests equipaments. Els treballs consisteixen en traspassar totes les dades del llibre de registre a un sistema informàtic a l’hora que identificar tota la informació que no està al dia.

El cementiri municipal de Balsareny té 1.196 unitats d’enterrament, amb 1.176 nínxols i 20 columbaris. Pel que fa al cementiri de Gaià, aquest disposa de 80 nínxols. En el moment de fer el traspàs a la base de dades, s’ha detectat que en els dos cementiris hi ha unitats d’enterraments de les quals no està massa clar qui n’és el titular de la seva concessió. També s’han detectat problemes relacionats amb la data i el termini de les concessions que consten com a vigents.

El treball també fa constar que cal millorar la gestió municipal dels equipaments per tal de recuperar unitats disponibles i no haver-les d’ampliar. I és que s’ha vist que les que queden lliures i sense concessió per fer front a la mortalitat prevista pels 10 propers anys, no són suficients en el cas de Balsareny. En el de Gaià, no es podrà cobrir les defuncions dels pròxims 25 anys.