La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha autoritzat dues iniciatives a Sallent i Cardona que suposaran un impuls per a l’activitat econòmica. A Sallent, la Comissió ha donat llum verda a modificar puntualmente l planejament urbà de la zona sud del polígon Plans de la Sala. L’objectiu principal és facilitar la implantació d’una indústria alimentària; a Cardona la modificació permetrà construir una superfície comercial, a més d’habitatges.

En el cas de Sallent, la modificació puntual afectarà a una zona del polígon de 59.319,48 metres quadrats que limiten, al sud, amb l’Eix Transversal. L’Ajuntament de Sallent, que va promoure en el seu moment una modificació de planejament per adaptar la zona al desdoblament de la carretera, ara es proposa refer de nou la planificació per millorar la disposició de zones verdes i equipaments, i replantejar una de les parcel·les per facilitar la implantació d’una indústria alimentària.

En el cas de Cardona, l’Ajuntament vol modificar l’àmbit del Pla de millora urbana Folch-Madoz, a tocar del nucli vell, per permetre la implantació d’una superfície comercial de 975 metres quadrats, així com incrementar el sostre i la densitat d’habitatges. La modificació dividirà l’àmbit en dos, per agilitar el desenvolupament del que contindrà la superfície comercial.

En concret, es delimitarà un primer àmbit a la zona més propera a la carretera del Miracle, d’execució immediata i de 3.149 metres quadrats, que acollirà un edifici plurifamiliar amb la superfície comercial als baixos. El segon àmbit, de 5.543 metres quadrats de superfície, quedarà situat a la cota alta i es destinarà a habitatges unifamiliars i a habitatges amb protecció oficial. Com que no hi ha data immediata d’execució, l’ordenació es durà a terme quan existeixi una demanda concreta.