Junts per Sallent denuncia que l’Equip de Govern d’ERC hagi aprovat i encarregat la memòria d’un projecte per rehabilitar una casa del carrer del Pont 23, per un import inicial de 125.000 euros més 12.000 del projecte.

Segons anuncia el grup en un comunicat, aquesta casa del carrer del Pont va ser venuda a l’Ajuntament per 3.000 euros a l’anterior legislatura perquè els hereus no volien fer-se càrrec de les despeses que generava. Aleshores es va acordar aquesta compra per tal d’incrementar el parc d’habitatge del municipi.

En aquest cas, es tracta d’una casa sencera per una sola família, amb dues plantes, pati a la part del darrera, que s’ha de fer nova en la seva totalitat. Per aquest motiu, Junts per Sallent, aposta perquè aquesta casa es concursi en la modalitat de Masoveria Urbana. Amb aquest sistema, la família que l’obtingui, la tindria per un llarg termini, 50 o 75 anys, i ella s’encarrega de fer les obres de millora.

El grup recorda que l’Ajuntament de Sallent ja ha aplicat aquest sistema amb un altre cas, com són les antigues escoles de Cornet, o altres exemples en finques del Patronat de Cabrianes. Junts per Sallent, troba del tot inadmissible que un ajuntament es gasti més de 140.000 euros en arreglar una casa i adjudicar-la a una o dues families.

Des de Junts per Sallent, es considera que la política social d’habitatge ha d’anar encarada a maximitzar l’eficiència dels diners que s’inverteixen, i considerem que no és política social, invertir 140.000 euros en un sol habitatge, perquè el gaudeixi una o màxim dues families.