Junts per Sallent considera viable el parc solar del Cogulló

140
Pla general del runam salí del Cogulló de Sallent. Imatge publicada el 15 de gener del 2020 (Horitzontal)

La Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat considera “no viable” el projecte de l’empresa minera ICL Iberia d’instal·lar un gran parc solar fotovoltaic al runam del Cogulló. La raó es deu al fet que és incompatible amb els plantejaments urbanístics vigents. El projecte ‘Cogulló Solar Plant‘, preveia aprofitar la cara sud del dipòsit salí per instal·lar-hi set parcs amb una superfície de 12,5 hectàrees i una capacitat de producció continua de 30 megawatts. El cost d’execució del projecte, que preveia assumir íntegrament ICL Iberia, era d’uns 18 MEUR.

Segons la Ponència d’Energies Renovables, el projecte és incompatible amb l’article 102 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que estableix que en els sòls classificats com a no urbanitzables –com és el cas del runam- no es poden desenvolupar altres usos que els específicament permesos. També amb l’article 196 del POUM de Sallent, que determina que únicament s’admet la instal·lació en sòl no urbanitzable de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica en la qualificació de zona agrícola i amb uns requisits que tampoc són els que es donen en el parc solar proposat.

Junts per Sallent té una altra mirada

La Ponència d’experts diu A, mentre que el grup a l’oposició de Sallent, Junts per Sallent, diu B quant al Parc Solar del Cogulló. La formació política ha defensat en un comunicat que veu viable la construcció del parc perquè és una oportunitat per aprofitar un sol inutilitzat. A més, exposa que el dipòsit salí, “és un lloc idoni per construir-hi un parc fotovoltaic. David Saldoni, líder a l’oposició de Sallent, exposa els motius pels quals veu favorable construir el projecte. 

 

Davant la tesi de la Ponència, Junts per Sallent defensa que el plantejament actual només permet aquest ús per evitar futurs creixements del runam, però davant una oportunitat com aquesta, s’ha de revisar i està en mans de l’Ajuntament tirar-ho endavant.

 

Tot i tombar el projecte per ser inviable urbanísticament, la Ponència també ha analitzat la viabilitat des del punt de vista ambiental, agrícola i energètic. En tots tres àmbits, la proposta complia amb els requisits.