ICL Iberia ha estat guardonada amb la Categoria EsAgua Gold per la seva implicació i compromís amb la gestió dels recursos hídrics en la seva activitat. Aquesta distinció és proporcionada  per una xarxa d’empreses compromeses amb l’ús sostenible de l’aigua i la petjada hídrica.

El procés per obtenir potassa es basa en la flotació, que aprofita la diferència de densita i solubilitat de les diferents sals. Per aquest motiu, l’aigua és un element fonamental en l’activitat de l’empresa minera. Durant els darrers anys, ICL Iberia ha estat calculant la petjada hídrica i d’aigua dels seus productes, arribant a aconseguir una disminució d’un 27% en els darrers 5 anys, en gran part gràcies a la millor eficiència aconseguida en l’execució de les grans inversions que està suposant el Projecte Phoenix.

En aquest context destaca el cas d’ICL Iberia, única empresa productora de sals potàssiques a Espanya que recentment ha rebut un reconeixement pel seu compromís amb l’ús sostenible dels recursos hídrics en el marc d’una mineria sostenible.