ICL avança en la fase de proves a la Botjosa amb més de 30 mil tones extretes

174

ICL avança ràpidament amb l’extracció dels materials que formen part del dipòsit de la Botjosa, a Sallent. L’actual fase de proves, que servirà per determinar, entre altres coses, la composició del dipòsit, permetrà també avaluar quin tractament hauran de tenir els materials que se n’obtinguin. Als darrers 3 mesos, s’han extret ja més de 30 mil tones de material en la zona sud del dipòsit, compost principalment per sal, i l’alçada del dipòsit en aquesta zona ha disminuït en més de 3 metres.

El material extret esta sent analitzat i tractat, per posteriorment reintroduir-lo – sobretot la sal d’alta qualitat – al mercat de sal de desgel. El 2019 ICL ja va fer una sèrie de sondejos inicials per analitzar el material de la Botjosa, ja que es tracta d’un dipòsit antic previ a l’activitat d’ICL, i que van suposar l’arrencada de facto dels treballs del pla de restauració de la companyia.

Als darrers mesos de 2020 ja es van fer les primeres proves d’extracció de material. ICL preveu seguir de forma contínua amb aquesta fase per tal de maximitzar l’extracció del material.

El dipòsit de la Botjosa, ubicat a Sallent, es troba inactiu des de principis dels anys 70, quan va tancar definitivament la mina de Sallent, propietat aleshores de l’empresa Explosivos Rio Tinto.