La data límit perquè Iberpotash, l’empresa productora de potasa, pugui continuar abocant al dipòsit salí del cogulló (la muntanya de sal de Sallent) és fins al 30 de juny de 2019. Segons ha informat el departament de Territori i Sostenibilitat, aquest dimarts ho ha aprovat la comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central.

Fa un any es va saber, a través de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que la data límit dels abocaments seria el 30 de juny d’aquest mateix any, però aquesta incloïa la possibilitat d’una última pròrroga d’un any.  El pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sallent, establia la possibilitat d’una segona i última pròrroga, que és la que la comissió d’urbanisme ha aprovat ara. Segons l’empresa, es necessita aquest any per fer les actuacions necessàries per traslladar tota la seva activitat a Súria.

Aquesta aprovació es produeix davant els informes bimestrals que l’empresa ha anat presentant davant la comissió tècnica d’avaluació, referents al progrés de la construcció de la nova rampa d’accés a la mina.

Els abocaments de sal de la mina de Sallent al runam del Cogulló, s’havien d’acabar el mateix dia en què es va dictar la interlocutòria, en compliment d’una sentència del 2013 per un plet interposat per l’associació de veïns del barri de la Rampinya de Sallent. L’empresa i la Generalitat, però, van presentar un incident d’execució de sentència. El retard en la construcció de la rampa de la mina de Súria, segons l’empresa, impedeix tancar la mina de Sallent fins al 2019, quan estigui acabada.