Dimarts finalitza el termini per demanar un hort social a Sant Fruitós

147
Horts_horts_socials_2016

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert una convocatòria pública per optar a l’ocupació d’una parcel·la de 28m2 per conrear-hi un hort urbà.

Hi ha temps fins el 14 de juny per presentar la documentació per accedir als 22 horts socials.En principi serà una parcel·la per família que es troben situades a la zona de la Sagrera de Sant Fruitós de Bages. La Regidora de Serveis Socials, Cristina Múrcia.

Per a poder entrar al concurs públic caldrà obtenir una puntuació mínima de 7 punts. Els requisits que es tindran en compte són els següents: 4 punts per la prestació econòmica/pensió inferior al Salari Mínim Interprofessional (fixat pel 2016 en 655,20 € mensuals), 3 punts per una prestació econòmica, pensió o salari superior al Salari Mínim Interprofessional (fixat en 655,20 € mensuals), 1 punt per persona segons el nombre de persones a la unitat familiar i fins a un màxim de 4 punts per altres situacions familiars i/o socials valorades pels serveis socials municipals.