Els 20 horts urbans que l’ajuntament de Santpedor disposa al sector de les Arenes estan ocupats. Dos anys després de la posada en marxa de la iniciativa i després d’una ampliació de parcel·les que es va fer al febrer, tots els horts -ocupen 3 hectàrees- estan adjudicats.
Aquesta és una iniciativa de l’ajuntament concebuda com un projecte social amb l’objectiu de fomentar la tradició hortícola que ha existit històricament a Santpedor i gener un espai de convivència i integració per a les persones interessades. A més, es promou el cultiu sostenible de varietats autòctones per tal de treballar valors com la sostenibilitat, l’autoconsum i l’agricultura ecològica.
El projecte d’horts urbans de titularitat municipal de Santpedor recull una desena d’objectius que es desenvolupen a través de les següents funcions bàsiques: productiva de lleure i autoconsum, amb el conreu com a fórmula d’oci i entreteniment; educativa, a partir de l’aprenentatge de diverses disciplines; formativa, amb programes formatius en horticultura que s’aniran desenvolupant de forma progressiva pels usuaris; teràpia ocupacional, amb la creació de comunitats inclusives; social, amb criteris de cohesió social a través de l’organització d’activitats de caire educatiu, lúdic i terapèutic que generarà un teixit de noves relacions; salut, bo i fomentant el benestar personal a través de l’alimentació i d’activitats que milloren la qualitat de vida o la cultural, amb la divulgació d’una tradició que forma part de la cultura popular, el mode de vida i el caràcter de la societat santpedorenca.