Hem parlat amb l’Alba Soler, el Ferran López i el Lluís Alcón; membres del grup musical LAL’BA

93