Hem parlat amb el Jordi Morera, president de la cooperativa L’Obradora

115