Finalment, els centres concertats de Navàs, el Col·legi Sant Josep i l’Escola Diocesana, no s’adderiran a la xarxa pública

402