Han finalitzat els treballs per reparar voreres i millorar el paviment de la calçada en diferents punts de la urbanització de Pineda de Bages.

L’ajuntament ha realitzat un total de 132 actuacions en més de 30 punts. Els treballs han consistit principalment en l’arranjament de voreres i la millora de paviments de calçada, tot plegat amb l’objectiu de millorar la mobilitat. Les principals actuacions s’han dut a terme en els següents vials: Cruïlla entre els carrers Mallorca i avinguda dels Pirineus, Avinguda dels Pirineus, Cruïlla entre l’avinguda del Pla de Bages i el carrer de la Verge de Joncadella, Carrer de Moragues, Carrer de Cardona, Plaça Bons Germans, Carrer de Castella, Carrer del Bon Veí. L’empresa Pasquina S.A. ha estat l’encarregada d’executar les obres per un import de 45.742€.

Per altra banda, també han començat les obres per tal de millorar la mobilitat en la carretera que travessa la urbanització. Concretament en el km 3 de la BV-4501, en el carril en direcció Santpedor, cada cop que plou es crea un bassal que dificulta la mobilitat tant dels vianants com del trànsit rodat. Per aquest motiu s’ha iniciat l’execució d’una canalització de desguàs amb un nou embornal connectat a la xarxa existent per tal de solucionar la problemàtica de l’acumulació d’aigua a la calçada.

Imatge. Intus Comunicació