L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha finalitzat obres a dos punts del poble. Per una banda, l’Avinguda Girona ha recuperat la normalitat després d’acabar-hi els treballs de reparació del ferm, i per l’altra s’ha finalitzat la primera fase de millora del clavegueram del polígon Riu d’Or.

Els treballs al polígon Riu d’Or han consistit en la millora de la capacitat hidràulica del clavegueram, es tracta de la primera fase del pla director de clavegueram. La segona fase, es basa en la millora del clavegueram al polígon Casa Nova i els treballs es realitzaran entre els carrers Pedraforca i Montsant. La tercera fase millorarà el clavegueram del polígon Sant Isidre. Els treballs s’executaran a l’entorn del carrer Pic Negre, la carretera de Berga i el carrer Collserola. La segona i tercera fase inclouen la renovació dels col·lectors de clavegueram per tal d’augmentar la seva capacitat.

Per altra banda, s’han finalitzat les obres de reparació del ferm i de desguàs de l’Avinguda Girona i la circulació al trànsit rodat i també el pas de vianants a la vorera de l’avinguda ha recuperat la normalitat. Els treballs han consistit en la substitució d’una canonada de desguàs i en el reasfaltat del tram afectat i en la pintura de la senyalització horitzontal. Paral·lelament a l’obertura de la via, s’han iniciat els treballs d’instal·lació d’una tanca de fusta de delimitació entre la zona de l’aparcament i el talús i la formació d’un paviment de formigó per l’aparcament de motos.

Obres avinguda Girona. Fotografia: Aj. Sant Fruitós de Bages
Obres avinguda Girona. Fotografia: Aj. Sant Fruitós de Bages