Ferran Riera, director Llissach: “la llengua anglesa és fonamental per educar els nens en la relació amb el món”

195
Infants fent classe a l'escola Llissach de Santpedor FOTO-LLISSACH
Infants fent classe a l'escola Llissach de Santpedor FOTO-LLISSACH

L’escola Llissach de Santpedor ha rebut un prestigiós certificat d’innovació pedagògica per la seva metodologia a l’hora d’ensenyar anglès

L’Escola Llissach de Santpedor ha obtingut el certificat d’innovació pedagògica GEP (Generació Plurilingüe) que atorga el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es situa així en la llista de les escoles més innovadores en l’ensenyament de l’anglès.

Aquesta titulació és el resultat d’un procés de capacitació que han rebut tant el professorat com l’equip directiu en eines i enfocaments innovadors com el CLIL. A més, el Departament d’Ensenyament ha acompanyat l’Escola Llissach en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi a través d’un Pla d’Acció.
Un pla que contempla, com a element destacat, l’increment del temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars. El centre, sota la coordinació de la cap d’estudis i impulsora d’aquesta metodologia, Laura Comallonga, ha ampliat les hores d’ensenyament de llengua estrangera i imparteix aspectes curriculars d’altres matèries amb enfocaments CLIL, com Science, a Primària, i Social Studies, a l’ESO.

Segons el director, Ferran Riera, l’escola fa aquesta aposta pensant en la relació dels infants amb la resta del món:

“Interessa educar els nens en la relació amb tot el món, i la llengua estrangera en aquest sentit és fonamental”

Per fer-ho, apliquen el mateix sistema sigui quina sigui la llengua que s’ensenya:

“Treballem la llengua anglesa com qualsevol de les altres llengües”

En aquest sentit, cal destacar que durant el curs 2018-2019 es beneficien d’aquest model plurilingüe els 258 alumnes de l’escola.

En el programa del Departament d’Ensenyament hi han participat una desena de centres educatius de les comarques de la Catalunya Central, dels quals 6 s’ubiquen a la comarca del Bages: Llissach, Institut Cal Gravat, Institut Gerbert d’Aurillac, Escola Flama, Institut d’Auró i Escola Sant Ignasi.