Es reprenen les obres del Pont Pere Otger de Sallent

134
Pont Pere Otger de Sallent, conegut com a Pont Vell (mitjan segle XVIII) Pont Pere Otger de Sallent, conegut com a Pont Vell (mitjan segle XVIII) 11485#Carmina Oliveras

Ho farà l’empresa Vialser després de mesos amb remodelacions empantanegades per la fallida de l’anterior empresa que se’n feia càrrec. Durant aquest període l’Ajuntament va exigir que s’habilités el pont per a la circulació de vianants.

Dilluns la nova empresa va reprendre les actuacions i està previst enderrocar la vorera i l’asfalt de tota la plataforma per construir un nou paviment en una única plataforma, amb formigó continu a les voreres laterals i aglomerat a la calçada central. També es retirarà la barana existent i se’n col·locarà una de nova, així com dos ampits de seguretat a ambdós laterals de la calçada. Per altra banda, es soterrarà l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua, la xarxa de telecomunicacions i s’instal·laran nous bàculs d’enllumenat públic. A més a més, s’arreglaran els paraments de pedra del pont  i es farà reposició puntual de pedres. L’empresa Vialser serà l’encarregada de dur a terme les obres que duraran uns tres mesos. Ara per ara s’haurà de tancar definitivament el pas del pont als vianants tal com ha explicat l’alcalde de Sallent David Saldoni. La previsió és que durant tres mesos l’empresa gestioni les obres “però s’espera que durint una mica menys”.

Aquesta reforma del Pont Pere Otger està inclosa dins el pla de la Llei de Barris i també compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona que permet afrontar el cost total, que s’enfila a 400.000€.