Esquerra Republicana ha fet un balanç d’aquest primer any de mandat. Pilar Sala, regidora d’ERC i cap de l’oposició, assegura que durant aquest primer any han fet “política constructiva”. Entre les actuacions que han dut a terme destaquen la creació d’una taula d’inclusió social per detectar “possibles problemàtiques i necessitats”; denunciar l’excés d’hores extres a la Inspecció de Treball; presentar una moció per retirar plaques franquistes; presentar al·legacions perquè el traçat del nou col·lector de Salmorres passi per un altre lloc; posicionar-se en contra d’una tercera muntanya de sal; demanar la millora de les barreres arquitectòniques; presentar una moció per les bonificacions de la C16 fins a Sallent; una millora del transport públic de Sallent a l’àrea metropolitana; revisar el cadastre i reunir-se amb els veïns dels diferents barris per fer propostes de millora.

Després de 12 mesos, el partit s’autoavalua i es posa un “notable-excel·lent“. Sala assegura que han fet molta feina presentant mocions, preparant els plens i reunint-se amb tots els veïns. Es mostra satisfeta de les actuacions i afirma que seguiran treballant pels que els han votat i els que no, ja que la feina del regidor és “treballar per tothom”.

Escolta l’entrevista a Pilar Sala, regidora d’Esquerra Republicana: