Entra en vigor l’ordenança que regula l’ocupació de la via pública amb motius comercials

151

L’ordenança regula l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants, i l’establiment d’extensions comercials.

La modificació de l’ordenança permet completar el buit normatiu de les extensions comercials a la via pública, incloent la regulació i gestió de l’autorització de dita extensió comercial. Així es millora la seguretat jurídica i administrativa a tres bandes: la del ciutadà, l’establiment comercial i l’administració local.

En l’ordenança també es diferencien aquells establiments com bars i restaurants que ocupen la via pública amb terrasses, taules i cadires que ja estava regulat, d’aquells establiments de caràcter comercial que ocupen la via pública a partir de l’habilitació d’extensions comercials ampliant la superfície d’exposició i venda dels seus productes.

Per tramitar la llicència, el primer que caldrà fer és presentar una sol·licitud de cita prèvia (de forma presencial o electrònica) a l’Ajuntament, i així, es concretarà un dia i una hora de trobada entre el tècnic municipal i el sol·licitant.

En el moment de la cita amb el tècnic municipal es determinaran les dades de l’ocupació, la superfície resultant i l’import total de la taxa.