Les entitats de Sallent ja poden demanar subvencions pel 2017

124
Reunió d'entitats a la sala de plens de Sallent
Reunió d'entitats a la sala de plens de Sallent

REDACCIÓ | Les entitats i associacions sense ànim de lucre de Sallent ja poden sol·licitar les subvencions d’aquest 2017. La convocatòria finalitza el 26 de juny i cal presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament la sol·licitud complimentada i signada.

Les subvencions s’atorgaran mitjançant un procediment de concurrència competitiva. Podran concórrer a aquestes subvencions entitats i associacions sense ànim de lucre, domiciliades al municipi de Sallent, legalment constituïdes, així com persones físiques en nom propi o en representació d’un grup de persones.

L’objecte de l’atorgament d’aquestes subvencions és promoure i fomentar tot tipus d’activitats en l’àmbit de la cultura i festes, serveis socials, joventut, esports i educació ciutadana.

Per a més detalls i requisits, podeu consultar les bases que regulen l’atorgament d’aquestes subvencions al taulell d’anuncis del web de l’Ajuntament.