El passat mes de febrer Sallent va aprovar el projecte de construir una nova residència d’avis i àvies que s’ubicarà als terrenys de la Fàbrica Vella. Durant els següents mesos, el govern ha explorat les vies de finançament disponibles per cobrir els 8 milions que costaria el projecte.

L’Ajuntament pot assumir 5 milions d’euros per costejar la residència, però li manquen 3 per acabar de tirar-ho endavant. La principal via és un finançament extern que encarà no s’ha acabat de materialitzat. De moment, és el model més factible, tenint en compte que la residència es vol començar a construir a principis de l’any vinent.

El projecte es troba en fase d’al·legacions, però ja està inicialment aprovat. Una vegada es resolguin, es podrà aprovar definitivament. Pel que fa al model de finançament, el consistori el vol tenir tancat aquesta tardor amb la idea de licitar l’obra cap a l’octubre o novembre.

L’Ajuntament vol que el finançament extern sigui una empresa social i sense ànim de lucre que assumeixi la construcció i la futura gestió.