L’Ajuntament de Manresa ha de tornar 1.8 Milions d’Euros en plusvàlues – En primer pla 9-12-2021

156