Els regidors passen a tenir un sou fix enlloc de retribucions per assistència a plens i juntes

143

La retribució dels regidors s’actualitza. Del pagament per assistència a juntes de govern i plens municipals, passen al cobrament d’un sou fixe calculat a base de la quantitat d’hores que dediquen mensualment al seu càrrec. Així es va aprovar en el ple de cartipàs. Els regidors de les àrees que es volen impulsar especialment des de l’equip de govern, com són Cultura i Educació, d’Agustí Comas, i Urbanisme i Medi Ambient, de Josep Illa, s’estipula que tindran una dedicació del 41,34% respecte una jornada completa, i cobraran 1.168€. La resta de regidors, s’estipula que dedicaran un 21,34% d’una jornada completa a la seva tasca i s’enduran 603€. ‘alcalde Xavier Codina, afirma que amb el canvi “l’ajuntament s’adapta, com estan fent altres, a un model més just i adequat de retribució”. A més, recalca que “en números absoluts tots seguim cobrant el mateix que l’anterior legislatura”.

El sou per l’alcalde també es manté inalterat respecte el que cobrava Laura Vilagrà en la legislatura anterior: 2.826€.