A Manresa, el servei de neteja i recollida de residus diu que convocarà una vaga per festa major. El comitè de l’empresa responsable es queixa que fa més de mig any que esperen signar un nou conveni que millori les condicions dels treballadors.
L’empresa que gestiona la neteja de la ciutat és FCC Medio Ambiente, i segons denuncia el comitè d’empresa, fa un any que allarga la negociació d’un nou conveni. L’anterior es va caducar l’any passat, i des de llavors només s’han pogut reunir en dues ocasions.
Segons explica el Nació Manresa, els treballadors es queixen del nou conveni que els proposa l’empresa, que no contempla l’increment de l’IPC. A més, fa anys que detecten que s’incompleixen assumptes de seguretat i creuen que l’empresa busca mantenir la precarietat dels contractes laborals, amb sous cada vegada més baixos.
Tot això, mentre s’està implantant el nou sistema de recollida selectiva a la ciutat. El comitè explica que s’ha planificat sense tenir en compte els recursos materials i humans dels que disposen, i és per això que creuen que els portarà molts problemes.