El Pont de Cabrianes s’ha convertit en una obra prioritària un cop acabi l’estat d’alarma

227

Moltes obres públiques han quedat aturades a causa de la covid-19 i una d’elles el l’ampliació del Pont de Cabrianes, una obra prioritària a causa del transport diari de mercaderies. És per això que el Govern ho considea com a obra prioritària quan acabi l’estat d’alarma.

Actualment el pont és de poques dimensions, 6 metres d’amplada, i quan acabi l’obra serà de 12. Aquesta amplada ajudarà a poder tenir dos carrils, un d’anada i l’altre de tornada.

A més, igual que ara, el pont també gaudirà d’una vorera pel pas de vianants i també de ciclistes. Amb tot, també hi haurà una rehabilitació del pont que actualment té una longitud de 73 metres. Val a dir, que l’obra abastarà uns 300 metres de longitud de la carretera B-430, que té un trànsit d’uns 7.200 vehicles diaris. 

Val a dir que la solució tècnica adoptada consisteix en l’eixamplament del pont actual  tot  mantenint l’estètica del pont en arc antic, afegint un arc central que aportarà major resistència per l’increment de càrregues que suposa l’ampliació, sense modificar l’aspecte i configuració estructural longitudinal del pont i sense interferir en la llera del riu. Aquesta opció permet conservar l’estructura actual, que data de la primera meitat del segle XX i és una mostra de la tradició dels primers ponts en arc de formigó armat.

Recordem que tots els projectes del sector públic van quedar suspesos a partir del 27 de març per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia.