El Ple de Sant Fruitós aprova la modificació del Pla General d’Ordenació Municipal a la zona de l’Hostal Pineda

188

La modificació urbanística aprovada és la primera passa per tal de desenvolupar el projecte. Un cop superat el període d’exposició pública i la seva tramitació, es realitzarà el projecte d’urbanització i es licitaran les obres dels vials i parcs públics. Tant per la definició dels parcs públics com pel destí del futur equipament públic, l’Ajuntament comptarà amb la col·laboració de l’ Associació de Veïns i Veïnes, que ha seguit en tot moment el projecte.

En la mateixa parcel·la, al carrer del Parador, hi ha prevista la construcció d’una zona d’aparcament públic per a una vintena de vehicles. A banda de l’equipament, la resta del terreny públic estarà disponible per tal de construir-hi un parc infantil o una pista poliesportiva.

Aquesta modificació del planejament també ha inclòs l’entorn de Can Figueras, a la zona entre El Bosquet i el Pavelló, on es compensaran les zones verdes per tal de proporcionar al municipi més de 10.000 m² de nous espais que es podran destinar a zones verdes, de serveis o equipaments.  

La nova ordenació urbanística es fixa, com a objectiu pròxim, fer créixer la zona verda del Bosquet cap a l’oest i,  a mitjà termini, articular una gran zona d’equipaments i zones verdes des del Raval fins al Pavelló.