El ple de Sallent dóna compte d’uns pressupostos del 2016 molt sanejats

184
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sallent

El ple municipal dimecres va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 amb una valoració molt positiva per part de l’equip de govern. El pressupost d’aquest passat 2016 va tenir una execució global del 92%, i es va tancar l’exercici amb un saldo positiu de 895 mil euros, un superàvit provinent d’un augment en la recaptació de determinats impostos.

L’Ajuntament disposa, doncs, d’un romanent de tresoreria d’uns 2 milions 300 mil euros, destinats a un fons de maniobra per anar mantenint els pagaments de l’Ajuntament a 30 dies, tal i com s’ha fet fins ara per complir sempre amb el criteri de pagament.

Amb aquesta situació econòmica l’Ajuntament es situa en una ràtio legal d’endeutament d’un 2,5%, quan el límit màxim permès és del 110%. Amb aquesta liquidació del pressupost l’Ajuntament compleix totes les regles de despeses i de ràtio d’endeutament, així com el pla econòmic i financer marcat en l’exercici anterior.

Una situació que ha de permetre afrontar amb garanties la petició d’un crèdit de 5 milions d’euros per finançar la nova residència que s’ha de construir a la fàbrica vella aquest mateix any.