El Pavelló Rafa Martínez s’ha quedat sense empresa per ampliar-lo

217