El Patronat de la Muntanya de Montserrat sota sospita després de que la Sindicatura de Comptes detectés «fraccionament indegut» en diversos contractes

202

Segons l’informe, els contractes que incompleixen la llei fan referència al subministrament i col·locació de caixers automàtics al pàrquing, al servei de recollida d’animals abandonats dins el Parc Natural, al servei de neteja i manteniment del parc, al servei de manteniment de camins, al subministrament d’electricitat i al canvi de dispositius de seguretat. La Sindicatura també qüestiona les subvencions de 2 milions d’euros a l’Abadia de Montserrat.

Durant l’exercici del 2017 el patronat només va fer contractes menors. En concret, en va fer 86 (59 de serveis, 21 de subministraments i 6 d’obres) adjudicats directament per un total de 967.298 euros. La Sindicatura ha analitzat aquests contractes menors en comparació amb els que es van produir als exercicis del 2015, 2016 i 2018 i ha conclòs que hi va haver un fraccionament indegut dels contractes.

També es fan diverses observacions sobre les subvencions atorgades a l’Abadia de Montserrat per un total de 2 milions d’euros i la Sindicatura conclou que el procediment no es va ajustar a la normativa. De fet, la Sindicatura recomana que s’haurien d’adequar els ajuts a l’Abadia de Montserrat

D’altra banda, la Sindicatura també ha detectat que el patronat va abonar al seu personal alguns complements salarials que segons diuen no s’ajusten a la normativa aplicable.