Segons l’informe, els contractes que incompleixen la llei fan referència al subministrament i col·locació de caixers automàtics al pàrquing, al servei de recollida d’animals abandonats dins el Parc Natural, al servei de neteja i manteniment del parc, al servei de manteniment de camins, al subministrament d’electricitat i al canvi de dispositius de seguretat. La Sindicatura també qüestiona les subvencions de 2 milions d’euros a l’Abadia de Montserrat.

Durant l’exercici del 2017 el patronat només va fer contractes menors. En concret, en va fer 86 (59 de serveis, 21 de subministraments i 6 d’obres) adjudicats directament per un total de 967.298 euros. La Sindicatura ha analitzat aquests contractes menors en comparació amb els que es van produir als exercicis del 2015, 2016 i 2018 i ha conclòs que hi va haver un fraccionament indegut dels contractes.

També es fan diverses observacions sobre les subvencions atorgades a l’Abadia de Montserrat per un total de 2 milions d’euros i la Sindicatura conclou que el procediment no es va ajustar a la normativa. De fet, la Sindicatura recomana que s’haurien d’adequar els ajuts a l’Abadia de Montserrat

D’altra banda, la Sindicatura també ha detectat que el patronat va abonar al seu personal alguns complements salarials que segons diuen no s’ajusten a la normativa aplicable.