El pati de l’escola Monsenyor Gibert obrirà com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.

L’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el director de l’Escola Monsenyor Gibert, Joan Piella, han signat un conveni per incrementar el nombre d’espais adaptats per a l’oci dels infants i els joves, obrint el pati de l’escola en horari no lectiu durant els caps de setmana, festius i períodes de vacances escolars per aquesta finalitat.

El projecte de “patis oberts” té com a principal objectiu “promoure la cultura del lleure, ampliar i optimitzar espais públics de convivència i oferir espais de trobada i joc aprofitant les instal·lacions escolars” tot posant-les a disposició de la ciutadania per realitzar activitats lliures, esportives, jocs, actes institucionals i d’esplais, entre d’altres.

A banda, també es vol optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant la seva vessant educativa i social, fent possible un ús del pati entre els col·lectius i/o activitats que es puguin realitzar sense interferències tot potenciant la seva interrelació. I, a més, és una forma de donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies que s’exerceix de forma autònoma en un context segur i de proximitat.

El conveni fixa que per la seva part l’escola es compromet a tenir el pati en condicions per a l’ús social més enllà de l’horari escolar i notificar les incidències que es puguin produir; mentre que l’Ajuntament es farà responsable d’informar a la ciutadania sobre el servei, reparar els desperfectes que es puguin ocasionar a les instal·lacions i mantenir en vigor una assegurança que cobreixi qualsevol risc que es pugui irrogar sobre persones, materials i/o instal·lacions.