Entre les aportacions rebudes n’hi ha que aborden preocupacions per al futur del català com l’accés dels nouvinguts a l’aprenentatge de la llengua, el català a l’educació, la falta de contingut audiovisual en català o el català a la sanitat.

Durant una compareixença a la Comissió de Cultura del Parlament, El secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila va destacar que el català pateix una situació “complexa” i “delicada” però que es pot corregir “si hi ha gent disposada a aconseguir-ho”. 

Al novembre, el Consell Social de la Llengua Catalana i les entitats valoraran els resultats obtinguts i faran les seves recomanacions.