El nou equip de govern de Sallent augmenta els salaris però també la seva dedicació a l’Ajuntament

204

El nou govern d’ERC Sallent valdrà més diners a les arques de l’Ajuntament. Concretament un 63,6% més. Això respon al motiu que hi ha un regidor més que té dedicació exclusiva. A més, en alguns casos la retribució també és més alta que en l’anterior mandat.

En el nou govern municipal de Sallent, format per set regidors d’Esquerra, el que representa la majoria absoluta del ple, hi ha tres regidors amb dedicació exclusiva (un més que a l’anterior equip), un amb dedicació parcial i tres que cobraran indemnitzacions per assistència a les Juntes de Govern. Segons l’alcalde, Oriol Ribalta, s’ha fet d’aquesta manera perquè els sous dels regidors no comportin un gran esforç econòmic per l’Ajuntament. L’Oficina Antifrau, però, demana evitar la pràctica de deixar la retribució en les indemnitzacions, ja que això suposa deixar tres regidors sense retribució directa i implica una manca de Seguretat Social i limita la transparència de les retribucions. Un fet, però, que des de l’equip raonen que serà una despesa menys important per l’Ens local.

Oriol Ribalta cobrarà el mateix sou que havia tingut fins ara David Saldoni, 40.000 euros anuals. Un sou que Saldoni també complementava amb el de l’ACM (Associació catalana de municipis). D’aquesta manera l’Ajuntament pagarà 135.000 euros anuals en salaris, que es dividiran en els 40.000 euros per l’alcalde i un regidor amb dedicació exclusiva, 35.000 per a l’altre regidor amb la mateixa dedicació i 20.000 pel que tindrà jornada parcial. Aquestes xifres comporten que la partida de sous creix en 52.500 euros anuals, xifra que representa un increment del 63% respecte de l’últim cartipàs del 2015, on es van fixar uns sous per valor de 82.500 euros i en què els regidors amb dedicació exclusiva cobraven 30.000 euros.
Amb tot, des de l’ACM aquest any, dins de les recomanacions dels salaris pels alcaldes, dicten que els pobles d’entre 5.001 a 10.000 habitants haurien de cobrar 47.759,30 anuals. Amb tot, però, el nou equip de govern es fixa amb les recomanacions que van fer el 2011 que són menors. Concretament 44.898 € anuals, que serà el salari final. 


L’anterior alcalde, David Saldoni, creu que amb les noves retribucions, ERC ha vist que moltes coses que es criticaven abans en relació als salaris i altres qüestions ara les veuen des d’una altra perspectiva.

Des de Fem Poble per la seva banda critiquen els sous encoberts que hi ha amb aquesta nova iniciativa. Malgrat això deixen clar que troben totalment lícit que els regidors cobrin per la seva feina.

Per altra banda, com que els plenaris es faran un cop cada dos mesos la retribució dels regidors per assistència al ple també ha augmentat i passa de 131 euros a 270 euros.