El mosquit tigre al punt de mira de Sant Fruitós

137

Cada any, pels volts de l’estiu, Sant Fruitós fa una campanya contra la proliferació del mosquit tigre.

Del maig a l’octubre, mensualment, s’apliquen tractaments de desinsectació contra la larvicida de mosquits. Es fa a la xarxa d’embornals i en tots aquells espais de la via pública sensibles a la proliferació, com els circuits de reg o fonts públiques.

Des de l’Ajuntament asseguren que cal conscienciar-se que aquestes actuacions a la via pública no són suficients per evitar la proliferació del mosquit tigre i insta a que els santfruitosencs prenguin les mesures de prevenció que calguin en l’àmbit privat.

“El més important i efectiu”, assegura el consistori, és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer, ja que l’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar una plaga.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament es vol recordar als veïns la importància de buidar diàriament els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua (joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, petites piscines de plàstic, etc), els safareigs i les basses petites. Tanmateix, també és important evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos així com evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.