El monestir de Montserrat inicia les obres de millora de la protecció dels talussos de l’aparcament

154
Fotografia

El monestir de Montserrat inicia les obres de millora de la protecció dels talussos de l’aparcament. S’actuarà en un tram de 900 metres de longitud afectat per esllavissades, amb un cost total de 285.000 euros.

Els treballs consistiran en el reforç de les malles existents amb creuats de cable d’acer i la instal·lació de noves malles i ancoratges de barra d’acer. S’actuarà en un tram de 900 metres de longitud, amb un cost total d’uns 285MIL euros. Les obres s’emmarquen en el Pla per a la Mitigació del Risc Geològic a Montserrat, promogut pel Patronat de la Muntanya de Montserrat i sota la direcció tècnica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Els treballs donaran resposta a les esllavissades ocorregudes en diversos punts de l’aparcament entre els anys 2018 i 2020. Els 900 metres s’han dividit en vuit trams i dues fases d’obra que permetran assolir una continuïtat en el tractament del talús; incrementar l’estabilitat de blocs rocosos o conjunts de blocs potencialment inestables i millorar la seguretat de l’aparcament.