El govern municipal de Sant Fruitós respon el manifest de la Plataforma Salvem el Pla de Bages

194
Fotografia: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Fotografia: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

El govern municipal de Sant Fruitós ha emès un comunicat en relació al Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). El comunicat respon al manifest de la Plataforma Salvem el Pla de Bages, que ha engegat una petició a change.org perquè en cas que es presenti un planejament que no contempli ni respecti el que defensen en el manifest, el seu objectiu és que el ple del 18 de febrer de no quedi aprovat. En cas que s’aprovi, la plataforma farà les al·legacions que cregui oportunes.

En el punt 6 del comunicat, l’equip de govern de Sant Fruitós destaca que el nou POUM no permet la urbanització directe cap polígon industrial nou, fet que contrasta amb l’exposat per la Plataforma Salvem el Pla de Bages. El següent és el comunicat emès des del govern municipal santfruitosenc, i més avall es pot llegir el manifest de la Plataforma Salvem el Pla de Bages.

Comunicat del govern municipal de Sant Fruitós de Bages al respecte del POUM i la Plataforma Salvem el Pla de Bages

1. El POUM de Sant Fruitós de Bages, en aquest moment encara en fase d’Avanç, ha estat tractat, comentat i comunicat amb el Consell Ciutadà, amb les Entitats, amb els Organismes i amb totes i tots els ciutadans que han tingut a bé de participar i la seva tramitació ha estat i seguirà sent pública i transparent.
2. El POUM és un document que pensa i projecta el municipi per als propers 25 anys i per tant cal preveure quines necessitats hi haurà i com volem afrontar-les per aquest període de temps, que en cap cas és immediat.
3. El POUM serà presentat per a la seva aprovació inicial al Ple Municipal en sessió extraordinària el dilluns 18 de febrer de 2019 a les 19 h. Emplacem a tothom qui ha mostrat interès per aquest POUM, i en concret als integrants de la Plataforma Salvem el Pla de Bages, que acudeixin al Ple i prestin atenció a la presentació del POUM i als plantejaments que l’acompanyen.
4. El POUM que es presentarà no significa un canvi en el model de poble que és actualment Sant Fruitós de Bages i en cap cas és un model especulatiu de Planejament, si no tot al contrari. Es tracta d’un POUM respectuós amb la conservació del medi i respectuós amb les àrees de protecció assenyalades al Pla Territorial parcial de les comarques centrals, vigent actualment.
5. El nou POUM no permet el creixement i la expansió de les urbanitzacions residencials existents, més enllà del que ja permet el Planejament actual de l’any 1996. Tampoc estima un augment de població, que amb el Planejament actual permet arribar als 18 mil habitants i amb el nou POUM es xifra en 12.000 habitants, esvaint de totes les temences de perdre la personalitat de “poble” que tenim actualment i defugint de convertir Sant Fruitós en una urbe semblant a les de la perifèria de Barcelona.
6. El nou POUM no permet la urbanització directe de cap polígon industrial nou ni preveu el canvi de classificació del sol rústic actual, motiu pel qual no és cert que es prevegi poder urbanitzar zones industrials noves. El què proposa el POUM és establir unes àrees on en cas de necessitat dins del propers 25 anys, puguin ser aquells espais i no uns altres, els quins puguin ser adaptats a les necessitats del moment. Això ni és especulatiu ni és destructiu del medi. Al contrari, això preserva el Pla de Bages de l’aparició incontrolada o sense criteri, de zones industrials urbanitzades i buides.
7. Per últim, recomanem a tots els ciutadans que desitgin conèixer la realitat del què proposa inicialment el POUM de Sant Fruitós de Bages, acudeixin al Ple extraordinari del 18 de febrer.

Firmat: El Govern Municipal de Sant Fruitós de Bages.

Manifest de la Plataforma Salvem el Pla de Bages

El proper 14 de febrer, el govern municipal de Sant Fruitós té la intenció d’aprovar un nou Pla d’Ordenació Urbana (POUM) que podria multiplicar per 2,5 la superfície actual disponible per a polígons industrials al seu municipi passant de les 102 Ha actuals a 253 Ha, quan el 40%, ( 44 Ha = 442.000m2), d’aquest sòl industrial ja existent està actualment desocupat. El document en qüestió sortirà a exposició pública per ser consultat el 31 de gener.

Aquest desmesurat planejament deixaria desprotegit el Pla de Bages i trencaria la interconnexió entre els espais naturals. És per això que demanem un pla que protegeixi definitivament els valors i entorns naturals i patrimonials de la Torre del Santmarti, les Oliveres i Olzinelles, la Vall dels Horts, l’entorn del Riudor, la sèquia i el corredor verd entre el Llobregat i el Cardener, i la connexió entre ells, ja que formen un conjunt d’espais que aïlladament perden el seu sentit.

La pretensió del govern de Sant Fruitós per a que el seu terme sigui el motor econòmic de la Catalunya Central, implicaria que el poble perdés el caràcter de poble i es transformés en ciutat dormitori, així com la pèrdua de la biodiversitat i connectivitat ecològica de la plana bagenca respecte a les valls fluvials del Cardener, el Llobregat i la Gavarresa. En definitiva, la pèrdua del poc que queda del mosaic agroforestal ja prou trossejat del Pla de Bages, resultat d’anteriors decisions sense sentit, transformant el seu entorn en un espai periurbà semblant al de Cornellà o Martorell.

Ens cal un Pla Urbanístic que protegeixi definitivament aquests espais. Una protecció que impedeixi que atenent a la demanda d’una empresa privada o de l’especulació amb el preu del sol, es pugi urbanitzar. En aquest sentit, cal fer èmfasi que en la comarca de Bages , només el 54% del sòl industrial construïtfins avui dia, està ocupat.

Les recomanacions del document d’abast de l’estudi mediambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat , es mostra contundent en contra de l’alternativa que s’hauria triat per ser aprovada.

És per aquests motius que s’ha creat la plataforma “Salvem el Pla de Bages”, que estarà al aguait  per a que el nou POUM preservi i millori els valors agroforestals i corredors verds actuals del Pla de Bages comentats.

En el cas que es presenti un planejament que no contempli ni respecti aquests valors, el nostre objectiu és que en el ple del 14 de febrer no quedi aprovat. En cas que ho sigui, es faran les al·legacions oportunes.