El Govern central limita els productes als supermercats per evitar desproveïments

104