El Govern català ha aprovat l’Estratègia catalana per a l’ocupació qualitat 2022-2027. És un pla que pretén millorar l’ocupació de les persones i fomentar la competitivat econòmica. També té per objectiu centrar-se en les persones més vulnerables, el desplegament territorial de les polítiques actives d’ocupació, la participació activa de les empreses i l’emprenedoria.

Tot plegat compta amb el suport dels dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT; les patronals Foment del Treball i Pimec; i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). El Departament d’Empresa i Treball impulsarà l’estratègia mitjançant el Servei Públic d’Ocupació (SOC).

L’estratègia es desplegarà a través de vuit línies estratègiques. Destaca l’acompanyament a les persones, la participació activa de les empreses i l’adaptació a les particularitats i necessitats del territori.