El Consell Comarcal del Bages prepara un paquet d’ajudes de 450.000 euros per a professionals, microempreses i cooperatives del territori afectats per la Covid-19

132

L’import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import mínim de 300 euros i un màxim de 1.000 euros per a un total de 1.500 persones. L’objectiu és facilitar, en la mesura del possible, la continuïtat de l’activitat econòmica del territori a partir del moment en què el teixit empresarial afronti l’obertura dels seus establiments.

Es podran acollir a aquestes ajudes professionals autònoms, microempreses amb un màxim de sis persones treballadores, cooperatives amb el mateix nombre màxim de persones treballadores a un ampli ventall d’activitats, com són el comerç, restauració, educació, cultura, habitatge, activitat física, entre d’altres.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Bages a finals de maig. El termini de presentació serà d’un mes aproximadament.

Per altra banda, també s’ha detallat un conveni per a la implantació al Bages d’un sistema codificat per a les masies, per tal d’identificar i comunicar millor la ubicació d’aquestes edificacions en les actuacions en els àmbits de la seguretat i les emergències.