La crisi sanitària ha tocat de ple en l’economia de molts clubs i entitats de casa nostra. El Club Natació Minorisa no ha quedat al marge d’aquesta situació. Tot i això, el club ha presentat un superàvit de 20.655 mil euros en l’última Assemblea General ordinària del curs 2019-2020.

El balanç favorable fa ser més optimista el club per eixugar quasi tot el deute a finals d’aquesta temporada. Aquesta és la informació que la presidenta Montse Gomariz va traslladar als socis. El club va tancar l’exercici anterior amb uns ingressos de gairebé 200.000 mil euros i unes despeses de gairebé 180.000 mil euros, és a dir, amb un superàvit de 20.655,50 mil euros.

El pressupost d’aquesta temporada preveu un ingrés de gairebé 190.000 mil euros i una despesa total de gairebé 170.000 mil euros. El benefici que suposa aquest balanç, segons paraules de la seva presidenta, permetria quasi alliberar el club del deute acumulat.

L’Assemblea també va revelar que el Club Natació Minorisa té actualment 538 socis.