Segons explica Geronimo, s’ha d’intentar que la circulació pels carrers sigui sempre la mínima, evitant desplaçaments innecessaris i sortir només per anar a comprar productes bàsics, anar a treballar, dirigir-se a un centre sanitari i ,si és el cas, per cuidar al col·lectiu més vulnerable

El cap ABP del Bages ha confirmat que no és necessari ni exigible un certificat per poder circular pel carrer ni per anar a treballar. En els controls de carreteres, però, si que s’hauria de portar un certificat si es fan trajectes de més de 30 quilòmetres de distància respecte la llar.

Els espais comunitaris són llocs on només s’hi podrà circular si és imprescindible, però no s’hi podrà fer esport ni qualsevol altre activitat.

Finalment ha explicat que unes 25 persones de la comarca del Bages han estat denunciades i sancionades per fer cas omís reiterades vegades a la restricció del confinament. Per altra banda s’han reduït de forma dràstica els delictes i les denuncies.