El barri de la Rampinya podria tenir un ascensor

139

El fort pendent d’accés a la Rampinya fa que la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat i cotxets tinguin greus problemes per accedir al barri. És per això que dins el marc d’actuació de la llei de barris a la riba del Llobregat de Sallent, una de les partides importants és per facilitar l’accessibilitat a la zona. En aquest sentit, l’equip de govern ha proposat als veïns la possibilitat d’instal·lar-hi un ascensor.

L’alcalde de Sallent, David Saldoni, ha manifestat que “l’objectiu d’aquestes actuacions és desenvolupar accions realment transformadores que incideixin de veritat en el desenvolupament del barri. En aquests moments, a la Rampinya hi viuen moltes persones grans i algunes d’elles amb dificultats de mobilitat, fet que fa que no baixin al poble, tan sovint com voldrien, ja que la pujada del carrer Pont és una veritable barrera, per això l’ascensor podria ser una eina que facilités l’accés al barri”.

L’Ajuntament també considera que es tracta d’un espai del municipi que pot convertir-se en un lloc atractiu per viure-hi si s’hi facilita l’accés a peu. Actualment, el barri de la Rampinya de Sallent disposa d’un servei de transport durant els matins per poder-se acostar al CAP o al centre de la població.

L’equip de govern ha proposat als veïns dos possibles projectes – elaborats per arquitectes – que consisteixen en la construcció d’un ascensor que uniria el final del carrer Concepció amb un nou mirador, i la carretera de Sallent, on hi ha un desnivell de 17 metres. També preveuen la urbanització del carrer Concepció on s’eliminarien les voreres.

Es tracta d’una inversió que té un cost aproximat de 175.000 euros per l’ascensor i 95.000 per la urbanització del carrer. La Generalitat de Catalunya en subvencionaria un 75%, mentre que l’Ajuntament de Sallent finançaria el 25% restant.