Descobertes pintures murals a l’ermita de Sant Francesc de Santpedor

170
Pintures descobertes a l'Ermita de Sant Francesc

MARC MARTÍNEZ AMAT- Les obres de rehabilitació de l’ermita d’origen romànic de Sant Francesc, del segle XIII, han acabat amb sorpresa: els operaris que en reparaven esquerdes han trobat restes de pintura amagada sota la calç del sostre. L’Ajuntament de Santpedor, que s’ha fet càrrec de la restauració, s’ha posat en contacte amb l’àrea de Patrimoni de la Generalitat perquè hi vagin a veure i calculin el valor artístic de la troballa.

Això mentre les obres es donen ja per acabades. Van començar a l’abril, un cop el Bisbat de Vic va cedir l’espai a l’Ajuntament perquè es fes càrrec de recuperar-ne l’estabilitat perquè es pugui tornar a obrir al públic després d’anys tancat. S’hi ha substituït la coberta i s’han reparat els murs exteriors i les esquerdes de l’interior i a les voltes. La restauració ha costat més de 75.000 euros, dels quals gairebé dos terços gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.

 

L’ermita no conserva bona part de les formes romàniques originàries per les modificacions que s’hi han fet al llarg de la història. El seu valor és més aviat simbòlic: suposadament s’hi va parar a predicar Sant Francesc d’Assís quan feia ruta pel camí de Sant Jaume. És, a més, una de les icones característiques que sobresurten a la foto del paisatge de Santpedor.