David Serrano és el nou president de + Gent fent Poble

166

A la darrera assemblea de l’associació “+ Gent fent Poble” es va acordar dur a terme el relleu a la presidència. David Serrano Herrero va sortir escollit nou president, substituint a l’Isidre Malagarriga que ha ostentat aquest càrrec els darrers dos anys.

Isidre Malagarriga es manté com a vocal dins de l’associació + Gent fent Poble i figura com a membre destacat dins de la Junta.

David Serrano agafa el relleu just a l’equador de l’actual legislatura municipal recollint el bagatge i experiència de qui ha estat 4 anys regidor a l’ajuntament i 2 anys president de l’entitat i amb l’impuls d’haver sortit escollit per unanimitat.

David Serrano té 37 anys, està casat i és pare de dos fills. Viu a la zona del Bosquet de Sant Fruitós des de fa onze i la seva vinculació amb el poble li ve de ben xic quan va estudiar al Paidos. Treballa com a responsable de sistemes informàtics i atenció al client. Es preveu la seva presentació pública durant la festa d’aniversari de GfP del mes de juny.