La comissió redactora del nou Reglament Orgànic Municipal de Santpedor, a debat al primer ple del 2017

161
Ple municipal Santpedor maig 2016

Santpedor encetarà l’any amb el debat i aprovació dels següents quatre dictàmens: l’aprovació inicial de l’ordenança de venda no sedentària, una addenda al conveni entre l’ajuntament de Santpedor i el Consorci del Bages per la gestió de residus, la creació de la comissió redactora del Reglament Orgànic Municipal, i la modificació dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en data 3 de juliol de 2015, referent als nomenaments dels representants de les Comissions Informatives, Comissió especial de comptes i designació de representants en altres entitats.

Al ple, que serà dimarts 10 de gener a les 19:30h a la Capella de Sant Andreu (Plaça Gran), es farà, com sempre, el control i seguiment de l’activitat de les regidories de l’ajuntament, i el torn de precs i preguntes obert als partits polítics de la oposició i al públic.

Consulteu aquí la Convocatòria ple ordinari gener 2017