Ràdio Oló Ràdio Oló Ràdio Sallent Ràdio Sant Fruitós Ràdio Santpedor Ràdio Avinyó Ràdio Súria

Calders rep un crèdit per finançar inversions municipals

Aquesta ajuda, que en el cas de Calders és de 164.000 euros, ha de servir per desenvolupar actuacions en l’àmbit local i arriba en el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa l’administració territorial de la Diputació de Barcelona. 

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d’atorgar crèdits als ajuntaments, mancomunitats i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona. Aquests diners han de servir per finançar noves inversions, poder pagar el dèficit de finançament en inversions ja executades o poder fer front a les operacions incloses en un Pla de Sanejament Econòmic o Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d’un any des de la data de concessió.