La nova pista, de 19×11 metres, serà de formigó i comptarà amb dues cistelles de bàsquet al costat del parc infantil, entrant al recinte de les piscines, a la dreta.

El recinte a Les Brucardes, estarà tancat amb una balla metàl·lica de color verd. A lateral est de la pista s’hi construirà una zona d’aparcament delimitada pels arbres que hi ha actualment. El regidor d’Espai Públic, Activitats i Obres, Cristian Marc Huerta, explica la proposta.

L’empresa que farà les obres és Excavacions Duocastella per un import d’uns 50.000 € (49.921,39€). En la mateixa adjudicació, l’empresa ha acceptat adequar l’entorn de la plaça Nouna amb la construcció d’una nova vorera i nous embornals per a la canalització de l’aigua.

L’objectiu és garantir l’accés als habitatges amb façana a la plaça i la mobilitat a peu a l’avinguda Jaume I des del carrer Mestre Josep Simón. Per això, l’empresa adjudicatària construirà una vorera de paviment de formigó de 2 metres d’amplada al voltant de la plaça Nouna. A banda, en aquest mateix punt, es col·locaran 4 nous embornals per recollir les aigües pluvials i dirigir-les fins a la xarxa de clavegueram. Es tracta d’una petita actuació que pretén començar a millorar un espai que mai ha estat urbanitzat.

Les obres de Les Brucardes i de la plaça Nouna començaven al febrer i han de durar unes 8 setmanes.