Fa una setmana, el Bernat Bernabeu va tornar de Medyka, un poble fronterer entre Ucraïna i Polònia, amb 9 persones refugiades

118