• El Govern de Catalunya destina un total de 70 milions d’euros en aquesta legislatura
    per desplegar la xarxa de fibra òptica de la Generalitat arreu del territori.

  • Amb aquestes obres, el 90% de la població de Catalunya quedarà coberta amb la
    xarxa de fibra òptica al 2021.

  • Més de 6.000 quilòmetres de fibra que garantiran la connectivitat, l’equilibri
    territorial i la cohesió social a tot el país

    [ESPAI PATROCINAT]

El Govern accelera el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat al territori i
aquest 2021 quedarà coberta el 90% de la població de Catalunya.
Amb la voluntat de fer arribar aquesta infraestructura digital arreu del territori, s’invertiran un
total de 70 milions d’euros per connectar totes les comarques de Catalunya i accelerar el seu
desplegament als pobles, ciutats i nuclis poblats de més de 50 habitants. En total, més de
6.000 quilòmetres de fibra que garantiran la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió
social a tot el país.

El Govern té clar que la connectivitat és avui un dret econòmic i social del segle XXI i que
invertir en fibra és garantia de feina i de progrés per a tothom. “La connectivitat és un potent
instrument de cohesió territorial, de vertebració, d’igualtat d’oportunitats i una eina eficaç
contra el despoblament de certs territoris”, afirma el conseller de Polítiques Digitals i
administració pública, Jordi Puigneró.

“Si volem ser un país digital necessitem ciutadans i ciutadanes, empreses i negocis, pobles i
ciutats connectats amb infraestructures intel·ligents. Connectats al futur”, ha assegurat.
“L’any 2020 passarà a la història com l’any de la Covid-19. Però ha de ser també el punt
d’inflexió de la digitalització de la nostra societat i de la nostra economia. Només aquells que
es digitalitzin podran afrontar els reptes que ens prepara el futur”.

Amb aquest objectiu, el Govern ha aprovat aquest estiu una ampliació de l’encàrrec del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a l’empresa pública
Infraestructures.cat per l’extensió de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat pels anys 2020 i
2021 i un increment de 57 milions d’euros més d’inversió, que se sumen als 13’5 que ja estan
en execució per connectar les capitals de comarca. En total són 70 milions d’euros, la inversió
més gran feta mai per connectar tots els racons de Catalunya.

El projecte del Govern d'articular una xarxa de fibra òptica neutra, oberta i amb una tarifació
pels serveis de connectivitat independent de la distància, ha demostrat la seva efectivitat per
fomentar el desplegament de xarxes finalistes per part dels operadors. Gairebé la totalitat dels
municipis que disposen de xarxa de fibra òptica de la Generalitat, tenen demanda per part
d’operadors privats.

Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Tis9znh4_SQ&feature=youtu.be

Enllaç a l’apartat web sobre fibra òptica: http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/fibra-
optica-de-la-generalitat-de-catalunya/